Comunitatea DPOCategory: Aspecte generaleÎn cazul unui magazin online închiriat de o platformă, conformitatea cu GDPR va fi asigurată de furnizorul platformei?
1 Answers
Hilda Sumalan answered 3 years ago

Este important să se sublinieze faptul că, responsabilitatea îndeplinirii cerinţelor Regulamentului este a Dumneavoastră în calitate de operator ce prelucrează datele cu caracter personal. În dependență de situație, furnizorul platformei, în acest caz, va fi operator separat, operator asociat sau o persoana împuternicită de operator [care potrivit art. 4 alin. (8) GDPR prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului], fiind necesară stabilirea unei relații contractuale cu acesta, cu includerea unor prevederi privind prelucrarea datelor și, în special, garanții de protecție adecvată.